Şartlar ve Koşullar

Uygulanabilirlik

Bu Hizmet Koşullarının hüküm ve koşulları, fulfillbot tarafından Müşteriye sağlanan hizmetleri yönetir. Bu Hizmet Koşulları, fulfillbot ile Müşteri arasında imzalanan herhangi bir İş Bildirimi ile birlikte okunmalıdır. Her İş Bildirimi ve Hizmet Şartları (topluca bu "Sözleşme" taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve yazılı veya sözlü tüm önceki veya eşzamanlı mutabakatların, anlaşmaların, müzakerelerin, beyan ve garantilerin ve iletişimlerin yerine geçer. Hizmet Koşullarının İş Bildirimi ile çelişmesi halinde ve çeliştiği ölçüde, İş Bildirimi geçerli olacaktır. Hizmet Koşulları, Gizlilik Politikamız ile birlikte okunmalıdır
Bu Hizmet Koşullarında kullanılan ancak tanımlanmayan büyük harfli terimler, İş Bildiriminde belirtilen anlamlara sahip olacaktır.
'Biz', 'bize' ve 'bizim' ifadelerine yapılan atıflar fulfillbot'a, 'siz' ve 'sizin' ifadelerine yapılan atıflar ise Müşteriye yöneliktir.

Hizmetlerimiz

Fulfillbot, İş Bildiriminde açıklanan hizmetleri ("Hizmetler") bu Hizmet Koşullarına uygun olarak Müşteriye sağlayacaktır. fulfillbot, Hizmetleri makul beceri ve özenle yerine getirecektir.
Hizmetlerle ilgili belirli işlevleri ve işleri, Müşterinin mallarının ve ambalaj malzemelerinin ("Müşteri Malları") nakliye, paketleme, elleçleme, teslimat, depolama veya başka bir şekilde emanet edildiği üçüncü taraf taşıyıcılara, kuryelere, gümrük komisyoncularına, acentelere ve diğerlerine ("Üçüncü Taraflar") yerel veya yurtdışında dış kaynak olarak verebiliriz. Böyle bir durumda, söz konusu Üçüncü Tarafların gizlilik yükümlülüklerini tanımalarını ve bunlara uymalarını sağlamak için tüm makul adımları atacağız. Kişisel verilerin bu tür Üçüncü Taraflara aktarılması da dahil olmak üzere bu tür dış kaynak kullanımı düzenlemelerine rıza gösterirsiniz. fulfillbot, Hizmetlerin herhangi bir Üçüncü Tarafça yerine getirilmesindeki herhangi bir ihmal, kötü uygulama, hata, hata veya ihmalden sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

Müşteri Yükümlülükleri

Müşteri şunları yapacaktır:

(a) Hizmetlerle ilgili tüm konularda fulfillbot ile işbirliği yapmak ve Hizmetlerin zamanında yerine getirilmesi amacıyla fulfillbot tarafından talep edilebilecek materyalleri ve/veya bilgileri sağlamak ve bu tür materyallerin veya bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak;
(b) fulfillbot'un Hizmetleri bu Hizmet Koşullarının gerekliliklerine uygun olarak yürütmesi için makul ölçüde gerekli olan yönlendirme, bilgi, onay, yetki veya karar sağlama taleplerine derhal yanıt vermek; ve
(c) Hizmetlerin başlayacağı tarihten önce fulfillbot'un hizmetleriyle ilgili olarak gerekli tüm lisansları ve izinleri almak ve sürdürmek ve yürürlükteki tüm yasalara uymak.

Fiyat Kartları ve Maliyet Simülasyonu

(a) Fulfillbot, müşteriye bir fiyat kartı ("fiyat kartı") ve/veya görevlendirme sürecinde müşteri tarafından sağlanan bilgilere dayalı bir ilk maliyet simülasyonu ("maliyet simülasyonu") sağlayacaktır. fulfillbot tarafından müşteriye sağlanan fiyat kartları veya maliyet simülasyonları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. fiyat kartları ve/veya maliyet simülasyonu fulfillbot üzerinde bağlayıcı olmayacaktır.

(b) bu nedenle fulfillbot, gümrük ve aracilik ücretleri̇, ek tesli̇mat denemeleri̇ ve üçüncü taraflarca fulfillbot'a fatura edi̇len di̇ğer taşiyici ayarlamalari dahi̇l ancak bunlarla sinirli olmamak üzere ek ücretleri̇ faturalandirma hakkini sakli tutar ve bunlardan müşteri̇ sorumlu olacaktir.

Fulfillbot Fulfillment entegrasyonu

(a) fulfillbot tarafından sağlanan Hizmetlerin bir parçası olarak Müşteri, çevrimiçi alışveriş sepetini veya e-ticaret platformunu fulfillbot'un bulut tabanlı gönderim entegrasyonuna ("Fulfillbot Gönderim entegrasyonu") entegre edebilir veya bağlayabilir. fulfillbot Fulfillment entegrasyonu zaman zaman, genellikle size önceden haber verilmeksizin güncellenebilir ve değiştirilebilir. fulfillbot Fulfillment entegrasyonunu kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

(b) Müşteri, fulfillbot Fulfillment entegrasyonundaki hesabını yönetmesi için bir veya daha fazla yönetici (her biri bir "Yönetici") belirleyebilir. Yöneticiler, fulfillbot Fulfillment entegrasyonundaki içeriğe erişme, izleme, kullanma, dışa aktarma ve ifşa etme yetkisine sahiptir. Müşteri şunlardan sorumludur

(i) Yöneticisinin/Yöneticilerinin seçimi;

(ii) Şifrelerin ve Yönetici hesaplarının gizliliğini korumak;

(iii) Yönetici hesaplarına erişimi yönetmek; ve

(iv) her Yöneticinin fulfillbot Fulfillment entegrasyonunu kullanımının bu Hizmet Koşullarına uygun olmasını sağlamak. fulfillbot, Müşterinin Yöneticisinin/Yöneticilerinin herhangi bir eyleminden sorumlu tutulamaz.

(c) fulfillbot Fulfillment entegrasyonu, fulfillbot tarafından Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla kullanımınıza sunulur ve bu kullanım yürürlükteki tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere uygun olmalı ve üçüncü taraf haklarını ihlal etmemeli veya ihlal etmemelidir.

Gelen Mallar ve Teslim Alma Politikası

(a) Fulfillbot, Gelen Tarihinin onaylanmasından önce Müşterinin ürün numunelerini inceleme için fulfillbot'un ofis adresine göndermesini isteyebilir.
(b) Müşteri, Müşteri Mallarının fulfillbot'un deposuna gelen sevkiyatını düzenlemekten ve Müşteri Mallarıyla ilgili gümrük vergileri, gümrükler veya harçlar dahil olmak üzere ilgili üçüncü taraflarla ilgili tüm nakliye ve taşıma ücretlerinden sorumlu olacaktır.
(c) Müşteri, tüm Müşteri Mallarının fulfillbot'un deposuna teslim edilmeden önce burada veya fulfillbot'un web sitesinde belirtilen fulfillbot'un etiketleme gerekliliklerine uygun olarak uygun şekilde paketlenmesini ve doğru şekilde etiketlenmesini sağlamaktan sorumlu olacaktır.
(d) Fulfillbot, fulfillbot'un deposuna ulaşan Müşteri Mallarının miktarı, kalitesi veya durumundaki herhangi bir tutarsızlıktan sorumlu olmayacaktır. Gelen Müşteri Mallarının teslim alma kontrolleri, Müşteri ile fulfillbot arasında parça başına envanter sayımı için önceden bir anlaşma olmadığı sürece, her kartonun açıkça ve uygun şekilde etiketlenmesi koşuluyla karton seviyesine göre yapılacaktır. Müşteri Mallarının gelen tüm sevkiyatlarının sigortalanmasından Müşteri sorumlu olacaktır
(e) Fulfillbot, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, alım politikasına uymayan veya yasa dışı, tehlikeli veya başka türlü olduğu belirlenen herhangi bir gelen gönderiyi, masrafları Müşteriye ait olmak üzere reddedebilir, iade edebilir veya imha edebilir ve reddedilen bu tür mallarla ilgili veya bunlarla ilgili herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

Etiketleme ve Sipariş Politikası

(a) Müşteri, İş Bildiriminde belirtilen zaman çizelgesine uygun olarak fulfillbot'un ihtiyaç duyabileceği bilgileri sağlamaktan sorumlu olacaktır. Müşteri, sağlanan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasını sağlayacaktır. Herhangi bir yanlış veya eksik bilgi, Yerine Getirme Tarihinde gecikmelere neden olabilir ve fulfillbot ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır.
(b) Müşteri, tüm sipariş gönderimlerini fulfillbot'un gereksinimlerine uygun olarak fulfillbot'a göndermekten ve sevkiyatların gecikmemesini sağlamak için sağlanan tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasından sorumlu olacaktır. fulfillbot, Müşteri tarafından yapılan herhangi bir sipariş gönderim hatasından veya gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. Sonrasında Müşteri tarafından yapılan tüm değişiklikler
(i) bir sipariş onaylandı ve yerine getirilmeyi bekliyor; veya
(ii) geçerli son saat
işlenmeyebilir ve fulfillbot bunun sonucu olarak herhangi bir sevkiyat gecikmesinden veya yanlış sevkiyattan sorumlu olmayacaktır. Müşterinin daha sonra gönderi etiketlerini değiştirme talepleri, gecikmelere ve/veya Müşterinin ek ücretlere maruz kalmasına neden olabilir.

(c) Müşteri, uygun envanter yönetiminin yanı sıra uygun toplama ve paketleme ve yerine getirme süreçlerini sağlamak için tüm Müşteri Mallarının (hem karton hem de birim düzeyinde) uygun ve doğru barkod etiketine sahip olmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır. fulfillbot, uygun ve doğru şekilde etiketlenmemiş Müşteri Mallarının doğru kayıt tutulmasından veya yerine getirilmesinden sorumlu tutulamaz. fulfillbot, herhangi bir Müşteri Malını Müşteriye ek bir ücret karşılığında etiketleyebilir.

(d) Fulfillbot'un sipariş düzenleme son saati Pazartesi'den Cuma'ya Hong Kong Saatiyle sabah 8'dir ("Son Saat). fulfillbot, Son Saatten önce Fulfillment entegrasyon Siparişi aracılığıyla gönderilen ve onaylanan tüm siparişleri 24 ila 48 saat içinde işlemeyi amaçlamaktadır. Ancak, sipariş işleme aşağıdaki durumlarda gecikebilir

(i) Aralık ayı ve Çin Yeni Yılı haftası da dahil olmak üzere yoğun sezon tarihleri;

(ii) Hong Kong'da resmi tatiller; veya

(iii) Hong Kong Gözlemevi tarafından tüm gün boyunca veya bir kısmı için siyah yağmur fırtınası uyarısı veya 8 veya üzeri numaralı Tayfun Sinyali verilen bir gün.

Kuryeler ve Nakliye Politikası

(a) Fulfillbot, Hizmetleri sunmak için seçilen Üçüncü Tarafların neden olduğu gecikmelerden veya başarısız teslimatlardan ve bunlardan kaynaklanan kayıp veya hasarlardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Gecikmeler, doğal afetler, grevler veya tatil sezonlarındaki en yoğun gönderim dönemleri gibi fulfillbot'un kontrolü dışındaki çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Ayrıca, fulfillbot uluslararası gönderiler için teslimat garantisi veremez, çünkü gümrük ve gümrük acenteleri kendi takdirlerine bağlı olarak uluslararası gönderileri geciktirebilir, işleme koymayı reddedebilir, aracılık değerlendirebilir, kaybedebilir veya beklenmedik gümrük, vergi veya harçlar uygulayabilir.

(b) Fulfillbot, tüm siparişler için uygun ambalajı ve hediye paketini seçerken en iyi kararını kullanacaktır. Müşteri, gönderime hazır Müşteri Malları veya özel ambalaj sağladıysa ve fulfillbot ambalajın gönderime uygun olmadığını belirlerse, fulfillbot ek bir ücret karşılığında ek ambalaj sunabilir veya Müşteri Mallarını masrafları size ait olmak üzere size iade edebilir.

(c) Fulfillbot, varsa takip numaralarını Müşteriye sağlayacaktır ve bu bilgiler yalnızca Üçüncü Taraflarca güncellenebileceğinden, geciken veya eksik takip güncellemelerinden sorumlu tutulamaz.

(d) Müşteri, 14 İş Günü boyunca herhangi bir Üçüncü Taraftan durum güncellemesi gelmezse veya teslimat durumu, Müşteri Mallarının yerine getirme tarihinden itibaren 3 ila 4 haftalık normal posta transit süresinden sonra teslim edilip edilmediğini göstermezse, bir teslimat kanıtı ("POD") talep edebilir. Müşterinin talebi üzerine fulfillbot, Müşteri adına Üçüncü Taraflardan bir POD almak için tüm makul çabayı gösterecektir. fulfillbot, Üçüncü Tarafların bir POD sağlayacağını garanti edemez ve Üçüncü Tarafların bir POD sağlamada neden olduğu gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

(e) Teslimat sırasında Müşteri Mallarının hasar görmesi veya kaybolmasıyla ilgili tüm talepler yalnızca ilgili Üçüncü Taraflara ve/veya temsilcilerine karşı ileri sürülecektir. Bu tür herhangi bir taleple bağlantılı olarak, fulfillbot, fulfillbot tarafından yapılan her türlü masraf veya maliyetten sorumlu olabilecek Müşteriye makul ölçüde yardımcı olacak ve işbirliği yapacaktır. Üçüncü Taraflar taleplerin belirli bir süre içinde sunulmasını gerektirdiğinden, fulfillbot'u herhangi bir talepte bulunma niyetinde olduğunu önceden bildirmek Müşterinin sorumluluğundadır.

Gümrük vergileri, harçlar veya gümrükleme ile ilgili masraflar

(a)Müşteri Mallarının tüm geçerli gelen ve giden sevkiyatları için tüm gümrük vergileri, vergiler veya gümrükleme ile ilgili ücretlerden Müşteri sorumlu olacaktır. Müşteri, giden sevkiyatlar için Paket Teslim Harçları Ödenmiş (DDP) paketler göndermeyi seçerse, bu tür harçların, vergilerin veya gümrükleme ile ilgili ücretlerin işlenmesi için Üçüncü Taraflarca alınan tüm idari ücretlerden de Müşteri sorumlu olacaktır. Müşterinin Delivery Duties Unpaid (DDU) göndermeye karar vermesi durumunda, gümrük vergileri, vergiler veya gümrükleme ile ilgili ücretlerin işlenmesi için Müşteriden herhangi bir idari ücret talep edilmeyecektir.

(b) Fulfillbot, diğerlerinin yanı sıra, brüt veya genel satış vergileri (GST) ve katma değer vergileri (KDV) gibi harçlar, vergiler ve tarifeler veya ilgili ücretlerle ilgili olarak Müşteriye kredi koşulları sağlamayacaktır. Müşteri, bu tür tutarları sevkiyattan önce fulfillbot'a önceden ödemeli veya bu tutarlar için bir teminat yatırmalıdır.

Depolama ve Envanter Politikası

(a) Müşteri Malları, nasıl olursa olsun herhangi bir kayıp veya hasara karşı fulfillbot tarafından sigortalanmaz. fulfillbot, Müşterinin Müşteri Malları için masrafları kendisine ait olmak üzere sigorta yaptırmasını şiddetle tavsiye eder.
(b) Fulfillbot, fulfillbot tarafından tutulan Müşteri Malları için envanter daralması öngörmez. Bununla birlikte, fulfillbot, fulfillbot'un deposunda tutulan Müşteri Mallarının Yerine Getirme entegrasyonunda belirtilen maliyet değerine dayalı olarak yıllık 5% küçülme payına sahip olacaktır. fulfillbot'un yasal olarak sorumlu tutulduğu envanter sayım yanlışlıkları nedeniyle yıllık envanter daralma payını aşan envanter kaybı olması durumunda, fulfillbot'un sorumluluğu Müşteri Mallarının gerçek değeriyle sınırlı olacaktır. Hiçbir durumda fulfillbot, envanter sayımı yanlışlıkları nedeniyle envanter kaybından kaynaklanan herhangi bir satış geliri kaybından sorumlu olmayacaktır.
(c) Müşteri Mallarının mülkiyeti Müşteride kalacaktır. Buradaki aksi yöndeki herhangi bir şeye bakılmaksızın, bu Sözleşmedeki hiçbir şey, fulfillbot'un Müşteri Malları ile ilgili olarak yürürlükteki yasalar uyarınca sahip olabileceği herhangi bir haciz hakkından feragat ettiği veya başka bir şekilde sınırlandırdığı şeklinde değerlendirilemez.
(d) Fulfillbot, 30 gün önceden bildirimde bulunarak Müşteri Mallarını bir depo içinde ve depolar arasında taşıyabilir. Müşterinin Müşteri Mallarını başka bir depoya taşıma talebi, masrafları Müşteriye ait olmak üzere gerçekleşecektir.
(e) Müşteri, fulfillbot'un deposunda saklanan Müşteri Mallarını son faturanın son ödeme tarihinden sonra makul bir süre içinde teslim almazsa, Fulfillbot 7 İş Günü önceden bildirimde bulunarak Müşteri Mallarını elden çıkarma veya satma hakkını saklı tutar.

Ücretler ve Ödeme Koşulları

(a) Müşteriler, Yerine Getirme entegrasyonuna kaydolurken geçerli kredi kartı bilgilerini sağlamalıdır.
(b) Müşteri, fulfillbot tarafından sağlanan Hizmetler karşılığında ücretlerimizi faturalarımızda belirtildiği şekilde ödemeyi kabul eder. Faturalarımız, burada belirtilen para birimi cinsinden ödenecektir.
(c) Fulfillbot, Müşteriyi zaman zaman fulfillbot tarafından belirlenen şekilde aylık, haftalık veya günlük olarak faturalandıracaktır.

(d) Fulfillbot, Müşterinin bakiyesi 500 ABD Dolarını aştığında Müşterinin kredi kartı hesabından ücret alma hakkını saklı tutar.
(e) Fulfillbot'un hizmet fiyatları değişebilir. Yeni fiyatlar yürürlüğe girmeden önce Müşteriye yazılı olarak en az 30 gün önceden bildirimde bulunulacaktır. Üçüncü Taraflarca alınan ücretler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve hiçbir koşulda fulfillbot için bağlayıcı olmayacaktır.
(f) Müşteri, fulfillbot'a ödenmesi gereken tüm fatura tutarlarını fulfillbot'un fatura tarihinden itibaren 7 İş Günü içinde ödeyecektir. fulfillbot, Müşteriyi kabul edilen ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirecek ve bu ödeme yöntemlerinde yapılan değişiklikleri düzenli olarak bildirecektir. Müşteri, alınan tüm banka havale hizmet ücretlerinden sorumlu olacaktır ve fulfillbot yalnızca alınan nihai tutarı Müşterinin hesabına aktaracaktır.
(g) Ödemelerin vadesi geldikten sonra 7 İş Günü içinde fulfillbot tarafından alınmaması durumunda, fulfillbot bu tür ödenmemiş tutarlar için söz konusu ödemenin vadesinin geldiği tarihten ödendiği tarihe kadar aylık 1% oranında faiz uygulama ve ödeme tam olarak yapılana kadar tüm hizmetler için performansı askıya alma hakkını saklı tutar.
(h) Fulfillbot, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Müşteri Mallarının serbest bırakılması için bir koşul olarak tam ödeme talep edebilir. fulfillbot, gümrük, harçlar, vergiler, uzak bölge teslimat türü ücretleri, beklenmedik depolama ücretleri, Üçüncü Taraflardan revize edilmiş faturalar ve geçici işçilik talepleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Müşteri adına yapılan her türlü makul ücret ve hizmet için Müşteriden ücret talep etme hakkını saklı tutar.
(i) fulfillbot'un hesapları yerine Müşterinin kendi kurye hesaplarıyla gönderilen siparişler için dokümantasyon işlem ücretleri ("Dokümantasyon Ücreti") alınacaktır. Dokümantasyon Ücreti yalnızca bir işlem ücretidir ve profesyonel bir gümrük ve gümrükleme komisyoncusunun tavsiyesinin yerini almaz. Destekleyici belgeler talep edilebilir ve bu Dokümantasyon Ücretini ortadan kaldırmaz. fulfillbot, Dokümantasyon Ücretini herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın yayınlayabilir veya değiştirebilir.

Lien

Fulfillbot, faiz ve yasal masraf ve giderler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Müşteri tarafından fulfillbot'a ödenmesi gereken ve ödenecek olan her türlü meblağ için fulfillbot'un fiili veya zımni zilyetliğinde, gözetiminde veya kontrolünde bulunan Müşteri Malları üzerinde rehin hakkına sahip olacaktır. fulfillbot, fulfillbot'a ödenmesi gereken ve ödenecek olan tüm meblağlar tam olarak ödenene kadar Müşteri Mallarının mülkiyetini teslim etmeyi reddedebilir. Bu tutarlar, fulfillbot'un ödeme talebinden sonra 30 gün boyunca ödenmezse, fulfillbot, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Müşteri Mallarını başka bir bildirimde bulunmaksızın halka açık veya özel satış yoluyla veya fulfillbot'un uygun gördüğü başka bir yöntemle satabilir ve net geliri fulfillbot'a borçlu olunan tutarlara uygulayabilir. Bu tür bir satıştan elde edilen herhangi bir fazlalık Müşteriye aktarılacak ve Müşteri Mallarının elden çıkarılmasından sonraki herhangi bir eksiklik için fulfillbot'un hakları saklı tutulacaktır. Makul bir çabadan sonra fulfillbot Müşteri Mallarını satamazsa, fulfillbot bunları herhangi bir yasal yolla elden çıkarabilir ve bu tür bir elden çıkarma nedeniyle hiçbir yükümlülük altına girmez.

Fesih

(a) Bu Hizmet Koşulları kapsamında sağlanan diğer herhangi bir hakkı veya çözümü etkilemeksizin, fulfillbot, Müşterinin aşağıdaki durumlarda Müşteriye yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi herhangi bir zamanda derhal yürürlüğe girecek şekilde feshedebilir:
(i) işbu Sözleşme kapsamında vadesi geldiğinde herhangi bir tutarı ödemezse ve bu durum, ödememeye ilişkin yazılı bildirimin alınmasından sonra 7 İş Günü boyunca devam ederse;
(ii) Hizmet Koşullarından herhangi birini tamamen veya kısmen yerine getirmemiş veya bunlara uymamışsa;
(iii) işinin tamamını veya önemli bir kısmını askıya alır veya askıya almakla tehdit eder veya durdurur veya durdurmakla tehdit eder; veya
(iv) iflas etmesi, iflas dilekçesi vermesi veya iflas, kayyımlık, yeniden yapılanma veya alacaklıların yararına temlik ile ilgili işlemlere başlaması veya başlamış olması.
(b) fulfillbot veya Müşteri, diğer haklarına veya çözüm yollarına halel getirmeksizin, diğer tarafa 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak ("Fesih Bildirim Süresi") bu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle feshedebilir. Müşteri, Fesih Bildirim Süresi boyunca fulfillbot Fulfillment entegrasyonuna tam veya sınırlı erişime sahip olabilir. fulfillbot, Fesih Bildirim Süresi boyunca Müşteri tarafından fulfillbot Fulfillment entegrasyonu aracılığıyla veya başka bir şekilde gönderilen tüm siparişleri işlemeye ve yerine getirmeye devam edecektir.

(c) Bu Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi üzerine Müşteri, fulfillbot'a ödenmemiş faturaları ve fulfillbot'a ödenmesi gereken faizi derhal ödeyecektir. fulfillbot, sağladığı ancak faturası gönderilmemiş Hizmetler için fatura gönderecek ve Müşteri bu faturaları aldığında derhal ödeyecektir. fulfillbot, Müşteri tarafından önceden ödenen tutarların sona erme veya fesihten sonraki dönemle ilgili olan kısmını orantılı olarak derhal iade edecektir.

Fikri Mülkiyet

(a) Fulfillbot, tüm patentlerinin, buluş haklarının, telif haklarının ve ilgili haklarının, ticari markalarının, işletme adlarının ve alan adlarının, makyaj haklarının, şerefiyenin ve bayılma davası açma hakkının, tasarım haklarının, veritabanı haklarının, gizli bilgileri (know-how dahil) kullanma ve gizliliğini koruma haklarının ve diğer tüm fikri mülkiyet haklarının mülkiyetini elinde tutacaktır, her durumda tescilli veya tescilsiz olsun ve dünyanın herhangi bir yerinde şimdi veya gelecekte mevcut olan veya olacak olan tüm başvurular ve başvuru hakları, bu hakların verilmesi, yenilenmesi veya uzatılması ve bu haklardan öncelik talep etme hakları ve tüm benzer veya eşdeğer haklar veya koruma biçimleri ("Fikri Mülkiyet Hakları") dahil olmak üzere.
(b) Müşteri, Müşteri Mallarındaki tüm Fikri Mülkiyet Haklarının ve Müşteri tarafından fulfillbot'a sağlanan diğer tüm materyal ve verilerin mülkiyetini elinde tutacaktır.
(c) fulfillbot'un pazarlama ve reklam materyallerinde şirketinizi, ticari markalarınızı, hizmet markalarınızı, ticari adlarınızı, imajınızı, karakterinizi, logolarınızı, alan adlarınızı ve diğer ayırt edici marka özelliklerini veya tanımlamalarını kullanabileceğini ve bunlara atıfta bulunabileceğini kabul edersiniz.

Gizli Bilgiler

(a) Ne fulfillbot ne de Müşteri, diğer tarafın işi, işleri, müşterileri, müşterileri veya tedarikçileri ile ilgili herhangi bir gizli bilgiyi aşağıdakiler dışında herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir:

(i) Tarafın Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bu tür bilgileri bilmesi gereken çalışanları, görevlileri, temsilcileri, alt yüklenicileri veya danışmanları. Taraflardan her biri, diğer tarafın gizli bilgilerini ifşa ettiği çalışanlarının, görevlilerinin, temsilcilerinin, alt yüklenicilerinin veya danışmanlarının bu 15. Maddeye uymasını sağlayacaktır; ve

(ii) yasaların, yetkili bir mahkemenin veya herhangi bir hükümet veya düzenleyici makamın gerektirebileceği şekilde.

(b) Taraflardan hiçbiri diğer tarafın gizli bilgilerini Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek dışında herhangi bir amaçla kullanmayacaktır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

(a) Müşteri, fulfillbot tarafından seçilen veya tutulan herhangi bir Üçüncü Tarafın herhangi bir eylemi veya ihmali (herhangi bir ihmal veya kasıtlı ihmal veya temerrüt dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sonucunda Müşteri Mallarının teslim edilmemesi veya yanlış teslim edilmesi veya yanlış yönlendirilmesi veya Müşteri Mallarının nakliyesi veya teslimatı veya diğer işlemleriyle ilgili herhangi bir gecikme veya sapma nedeniyle Müşterinin uğradığı herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan eder.

(b) Sözleşmeye halel getirmeksizin, fulfillbot, söz konusu hasar veya kaybın fulfillbot'un veya temsilcilerinin, alt yüklenicilerinin ve personelinin kasıtlı ihmalinden veya kasıtlı kusurundan kaynaklandığı kanıtlanmadıkça, Müşterinin uğradığı herhangi bir hasar veya kayıptan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

(c) Madde 16(b)'ye tabi olarak, fulfillbot'un Müşteriye karşı Sözleşme kapsamında veya Sözleşmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil), yasal görev ihlali veya başka bir şekilde ortaya çıkan toplam yükümlülüğü, hangisi daha azsa, Müşteri Mallarının gerçek değeri veya Müşteri tarafından Hizmetler için fulfillbot'a ödenen veya ödenecek tutar (Üçüncü Taraflara ödenen ücretler hariç) ile sınırlı olacaktır.

(d) Müşteri, bu Sözleşmeye girerken, bu Sözleşmede açıkça belirtilenler dışında herhangi bir türden veya herhangi bir kişiden herhangi bir beyana (yazılı veya sözlü) güvenmediğini veya (bu Sözleşmede açıkça belirtilmeyen yazılı veya sözlü herhangi bir beyana güvenmişse) bu tür beyanlarla ilgili olarak hiçbir çareye sahip olmayacağını ve (her iki durumda da) fulfillbot'un hiçbir koşulda bu Sözleşmenin açık hükümleri dışında herhangi bir yükümlülüğü olmayacağını kabul eder; ve

(e) Bu Madde 16'nın genelliğine halel getirmeksizin, fulfillbot, ister Madde 16(b) kapsamında ister başka bir şekilde olsun, hiçbir durumda, sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil), yasal görevin ihlali veya başka bir şekilde olsun, herhangi bir arızi, dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan kayıp veya hasardan (pazar, kar, satış, anlaşmalar, sözleşmeler, beklenen tasarruflar, iş veya iyi niyet kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır.

Tazminat

Müşteri, fulfillbot'un Hizmetlerini kullanmanız ve/veya Sözleşmenin herhangi bir şartını veya koşulunu ihlal etmeniz nedeniyle veya bunlardan kaynaklanan makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil olmak üzere her türlü talep, yükümlülük, hasar, kayıp veya masraftan fulfillbot'u ve görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve temsilcilerini tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul eder.

Mücbir Sebepler

(a) Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşmeyi ihlal etmeyecek veya bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmede gecikme veya yerine getirememe durumunda, söz konusu gecikme veya yerine getirememe makul kontrolü dışındaki olaylar, koşullar veya nedenlerden kaynaklanıyorsa, bundan sorumlu olmayacaktır. Bu gibi durumlarda, etkilenen taraf söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için makul bir süre uzatımı alma hakkına sahip olacaktır. Gecikme veya ifa etmeme süresi bir ay boyunca devam ederse, etkilenmeyen taraf etkilenen tarafa 14 gün önceden bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi feshedebilir.

(b) Fesih Madde 18(a) uyarınca gerçekleşirse, bu Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından fulfillbot'a ödenen tüm tutarlar Müşteriye iade edilecektir, ancak fulfillbot'un ödenmesi gereken tutarı azaltmak için tüm makul adımları atması koşuluyla, fesihten önce yapılan tüm işler için aquantum meruit temelinde ödeme yapma hakkına sahip olacaktır.

Bölünebilirlik

Sözleşmenin her bir maddesi ve alt maddesi bağımsız olarak yorumlanacak ve uygulanabilecektir. Sözleşmenin herhangi bir maddesi veya alt maddesi yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz, yasadışı veya başka bir şekilde uygulanamaz ilan edilirse, geri kalanı etkilenmeden devam edecektir.

Karşı Taraflar

İşbu Anlaşma, her biri imzalanıp teslim edildiğinde aslının bir kopyasını teşkil edecek, ancak tüm kopyalar birlikte tek bir Anlaşma teşkil edecek şekilde herhangi bir sayıda kopya halinde imzalanabilir.

Feragatname

Bir ihlalle ilgili olarak harekete geçmememiz de dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin herhangi bir hakkını veya hükmünü kullanmamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden veya sonraki veya benzer ihlallerle ilgili olarak harekete geçme hakkımızdan feragat teşkil etmeyecektir.

Tadilatlar ve Değişiklikler

(a) İş Bildiriminde belirtilen Hizmetlerde yapılacak herhangi bir değişiklik yazılı olmadığı ve taraflarca (veya yetkili temsilcileri tarafından) imzalanmadığı sürece geçerli olmayacaktır.
(b) Fulfillbot, bu Hizmet Koşullarını zaman zaman değiştirebilir veya tadil edebilir. Bu gibi durumlarda, değişiklikleri size bildireceğiz ve yeni veya değiştirilmiş Hizmet Şartları 14 gün sonra Sözleşmenin bir parçası haline gelecektir.

Bildirimler

Bu Hizmet Koşullarında yapılan değişiklikler ve Müşterinin hesabıyla ilgili bildirimler de dahil olmak üzere, burada izin verilen veya gerekli olan tüm bildirimler veya diğer iletişimler yazılı olacak ve hesabınızla ilişkili e-posta adresi kullanılarak e-posta yoluyla verilecektir. Alındığı tarih, söz konusu bildirimin iletildiği tarih olarak kabul edilecektir.

Anlaşmazlıklar

Hizmetlerden veya bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir anlaşmazlık veya hak talebi ortaya çıkarsa, biz ve siz anlaşmazlığı veya hak talebini ilk etapta müzakere yoluyla iyi niyetle çözmeye çalışacağız. Böyle bir müzakere başarısız olursa, biz ve siz anlaşmazlığı veya iddiayı arabuluculuk yoluyla çözmeye çalışmayı kabul edebiliriz. Anlaşmazlığın veya talebin müzakere veya arabuluculuk yoluyla çözülmesi mümkün değilse, aşağıda belirtildiği gibi yasal işlem veya tahkim yoluyla ele alınabilir. Aşağıdaki 25. Maddeye tabi olarak, Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir yasal işlem veya dava ("Davalar") ile ilgili olarak (ister sözleşmeden doğan ister sözleşme dışı yükümlülükler olsun), tarafların her biri gayri kabili rücu olarak Hong Kong mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul eder ve bu mahkemelerdeki Davaların yeri veya Davaların uygun olmayan bir forumda açıldığı gerekçesiyle her türlü itirazdan feragat eder.

Tahkim

Bu Sözleşmenin varlığı, geçerliliği, yorumlanması, ifası, ihlali veya feshi ya da bu Sözleşmeden kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilgili sözleşme dışı yükümlülüklere ilişkin herhangi bir anlaşmazlık, ihtilaf, farklılık veya talep, Tahkim Bildiriminin sunulduğu tarihte yürürlükte olan HKIAC Tarafından Yönetilen Tahkim Kuralları uyarınca Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi (HKIAC) tarafından yönetilen tahkime havale edilecek ve nihai olarak bu tahkim tarafından çözülecektir. Bu tahkim şartının hukuku Hong Kong hukuku olacaktır. Tahkim yeri Hong Kong olacak ve hakem sayısı bir olacaktır. Tahkim yargılaması İngilizce olarak yürütülecektir.

Geçerli Kanun

Bu Sözleşmeden veya konusu ya da oluşumundan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olan herhangi bir anlaşmazlık veya talep (sözleşme dışı anlaşmazlıklar veya talepler dahil) Hong Kong Özel İdari Bölgesi yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır.

© 2024 Fulfillbot. Tüm hakları saklıdır

Made with by Bebonsourcing

tr_TRTR
Üste Kaydır